Silabus

Berikut Rencana Pembelajaran di UniversitasIslam.com

[ UIC 0 ] Dasar-Dasar Agama Islam

[ UIC 0.1 ] id_brief_presentation_of_islam2
[ UIC 0.2 ] id_alislam_usoolh_wa_mabadeoh
[ UIC 0.3 ] id_arkan_el_islam
[ UIC 0.4 ] id_brief_illustrated_guide_to_understanding_islam

[ UIC 1 ] Tajwid

[ UIC 1.1 ] Tajwid – Materi
[ UIC 1.2 ] Tajwid – Praktek Murottal

[ UIC 2 ] Amalan Harian

[ UIC 2.1 ] Praktek Shalat
[ UIC 2.2 ] id_Ibadah_Yang_Paling_Dicintai_Allah
[ UIC 2.3 ] id_Sunnah_Sunnah_rasulullah_sehari_hari

[ UIC 3 ] Etika Menuntut Ilmu – By Syaikh Bakr Abu Zayd

[ UIC 4 ] Aqidah

AQD 01 : id_fundament_als_of_the_belief_of_ahlu_alsunnah_and_aljamah
AQD 02 : id_Tauhid_01
AQD 03 : id_thabat_akidaa_salaf
AQD 04 : Al Ushul Ats Tsalatsah
AQD 05 : Al Qawaid Al Arba
AQD 06 : Kasyfus Syubhat
AQD 07 : Risalah Ushulil Iman
AQD 08 : id_akeeda_ahl_sunnah
AQD 09 : Kitab At Tauhid
AQD 10 : Al Aqidah Al Washithiyyah
AQD 11 : Al Hamawiyyah
AQD 12 : At Tadmuriyyah
AQD 13 : Al Aqidah Ath Thahawiyyah
AQD 14 : Rangkuman Aqidah
AQD 15 : id_Meluruskan_Aqidah_Persiapan_Menegakkan_Hukum_Allah
AQD 16 : Pembatal-Pembatal Keislaman
AQD 17 : 54 Soal Jawab Aqidah

[ UIC 5 ] Sunnah

[ UIC 5.1 ] Terjemah Syarah Ushulus Sunnah
[ UIC 5.2 ] Aqidah-ahlus-sunnah-wal-jamaah
[ UIC 5.3 ] Ushuulus Sunnah-Humaidi
[ UIC 5.4 ] Manhaj
[ UIC 5.5 ] Ringkasan Minhajus Sunnah

[ UIC 6 ] Bid’ah

[ UIC 6.1 ] – id_Pengertian_Bidah_dan_Bahayanya
[ UIC 6.2 ] – id_Jenis_jenis_bidah_dan_kondisi_pelakunya_master_baru

[ UIC 6.3 ] – 10 Faedah Tentang Bid’ah

[ UIC 7 ] Ushul Fiqih

[ UIC 7.1 ] Ushul Fiqih – Syaikh Shalih Al Utsaimin
[ UIC 7.2 ] id_Mazhab_Fiqh_Kedudukan_dan_Cara_Menyikapinya
[ UIC 7.3 ] Terjemah AlQawaidul Fiqhiyyah AsSadiy

[ UIC 8 ] Fiqih

Fiqih 03 – Tauhid dan Keimanan
Fiqih 04 – Al quran dan Sunnah
Fiqih 05 – Ibadah
Fiqih 06 – Mu’amalah
Fiqih 07 – Ilmu Waris
Fiqih 08 – Seputar NIKAH
Fiqih 09 – Hukuman Qishas dan Had
Fiqih 11 – JIHAD DI JALAN ALLAH
Fiqih 12 – DAKWAH
Fiqih 13 – Hukum Yang Berkaitan Dengan Jenazah

[ UIC 9 ] Tafsir

[ UIC 9.1 ] Sekelumit Tentang Ilmu Tafsir
[ UIC 9.2 ] id_Ilmu_Tafsir
[ UIC 9.3 ] Tafsirfull-Light

[ UIC 10 ] Hadits

[ UIC 10.1 ] 56-Pengantar Ilmu Hadits [Muhammad bin Shalih al-Utsaimin]
[ UIC 10.2 ] Dasar Ilmu Hadits
[ UIC 10.3 ] SYARHUL ARBA’IINA HADIITSAN AN NAWAWIYAH
[ UIC 10.4 ] Subulussalam-full

[ UIC 11 ] Dosa – Dosa Besar

[ UIC 11.1 ] – Dosa – dosa seputar shalat
[ UIC 11.2 ] – Dosa-Dosa Besar – Imam Adz Dzahabi

[ UIC 12 ] Sirah Nabawiyyah

[ UIC 12.1 ] Sirah Nabawiyyah 01 – id_sira
[ UIC 12.2 ] Sirah Nabawiyyah 02 – id_the_brief_of_biography_of_the_messenger
[ UIC 12.3 ] Sirah Nabawiyyah 03 – id_the_lawsuit_in_the_biography_of_the_prophet
[ UIC 12.4 ] Sirah Nabawiyyah 04 – id_hade_muhammad

[ UIC 13 ] Bahasa Arab

[ UIC 13.0 ] – Al-Hiwar Bahasa Arab

[ UIC 13.1 ] – Bahasa Arab untuk Pemula
[ UIC 13.2 ] – Terjemah_Matan_Al_Ajrumiyah
[ UIC 13.3 A ] – Panduan_Durusul_Lughah_al_Arabiyah_1
[ UIC 13.3 B ] – Panduan_Durusul_Lughah_Al_Arabiyah_2
[ UIC 13.3 C ] – Panduan_Durusul_Lughah_al_Arabiyah_3
[ UIC 13.3 D ] – Panduan_Durusul_Lughah_al_Arabiyyah_4

[ UIC 14 ] Kitab Tazkiyatun Nufus dan Adab

[ UIC 14.1 ] – Riyadhus shalihin – Imam Nawawi

[ UIC 15 ] Kitab Akhlak

[ UIC 15.1 ] id_etika_kehidupan_muslim_sehari_hari
[ UIC 15.2 ] Akhlak

[ UIC 16 ] Kitab Sejarah Para Ulama

[ UIC 16 ] Biografi Tokoh Islam

[ UIC 17 ] Pesantren Keluarga

[ UIC 17.1 ] id_30_Langkah_dalam_Mendidik_Anak
[ UIC 17.2 ] id_pendidikan_anak_dalam_islam

[ UIC 18 ] Dakwah

[ UIC 18.1 ] – id_Mata_Kuliah_dakwah
[ UIC 18.2 ] – Fiqih Dakwah

Lain-lain

Fatwa – Tanya Jawab Islam
Artikel – Makalah Islam

 

Insya Allah…