[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 85

Bab 85 – Menjaga Rahsia

Allah Ta’ala berfirman:

Dan penuhilah janji, kerana sesungguhnya janji itu akan ditanyakan.” (al-lsra’: 34)

683. Dari Abu Said al-Khudri r.a,, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia di sisi Allah dalam hal kedudukannya pada hari kiamat ialah seseorang lelaki yang menyetubuhi isterinya dan isterinya itu pun menyetubuhinya, kemudian menyiar-nyiarkan rahsia isterinya itu,” misalnya mengatakan pada orang lain perihal cara bersetubuhnya atau apa-apa yang dilakukan sebelum itu dan lain-lain. Hal ini termasuk dosa besar. (Riwayat Muslim)

684. Dari Abdullah bin Umar radhiallahu ‘anhuma bahawasanya Umar r.a. pada suatu ketika puterinya itu menjadi janda yakni Hafshah.

Umar berkata: “Saya bertemu Usman bin Affan, kemudian saya menawarkan padanya akan Hafshah, lalu saya berkata: “Jikalau anda suka, akan saya kahwinkan anda dengan Hafshah binti Umar.” Usman menjawab: “Akan saya fikirkan dulu persoalanku ini,” – yakni suka mengahwini atau tidaknya. Saya berdiam diri beberapa malam -maksudnya menantikan sampai beberapa hari, kemudian ia menemui saya lalu berkata: “Kini telah jelas dalam pendirian saya bahawa saya tidak akan kawin pada hariku ini.” Selanjutnya saya bertemu dengan Abu Bakar as-Shiddiq r.a. lalu saya berkata: “Jikalau anda suka, saya akan mengahwinkan anda dengan Hafshah binti Umar. Abu Bakar r.a. diam saja dan seterusnya ia tidak kembali padaku sama sekali – yakni tidak memberikan jawapan apa-apa perihal ya atau tidaknya. Oleh sebab tidak menerima jawaban itu, maka saya lebih sangat marahnya kepada Abu Bakar daripada terhadap Usman. Selanjutnya saya berdiam diri beberapa malam, kemudian dipinang oleh Nabi s.a.w. lalu saya mengahwinkan Hafshah itu kepada beliau s.a.w.

Setelah itu Abu Bakar menemui saya, kemudian iapun berkatalah: “Barangkali anda marah kepada saya ketika anda menawarkan Hafshah pada saya itu, tetapi saya tidak memberikan jawaban apa pun pada anda?” Saya berkata: “Ya.” Abu Bakar lalu berkata lagi: “Sebenarnya saja tidak ada yang menghalang-halangi saya untuk kembali – memberikan jawaban – kepada anda itu perihal apa yang anda tawarkan pada saya, hanya saja kerana saya telah mengerti bahawa Nabi s.a.w. pernah menyebut-nyebutkan Hafshah tadi -maksudnya beliau s.a.w. ada keinginan akan mengahwininya. Maka oleh sebab itu saya tidak akan menyiar-nyiarkan rahsia Rasulullah s.a.w. itu. Andaikata beliau s.a.w. meninggalkannya – yakni tidak ada keinginan mengahwininya, nescayalah saya menerimanya -yakni suka mengahwininya. (Riwayat Bukhari)

Taayyamat iaitu menjadi tidak bersuami lagi – yakni janda, kerana suaminya r.a. telah wafat. Wajad-ta ertinya marah.

685. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Kita semua para isteri Nabi s.a.w. sedang berada di sisi beliau s.a.w. itu. Kemudian menghadaplah puterinya yakni Fathimah radhiallahu ‘anha dengan berjalan dan jalannya itu tidak ada salahnya sama sekali – yakni sama persis – dari jalannya Rasulullah s.a.w. Ketika beliau s.a.w. melihatnya, beliau pun menyambutnya dengan baik dan bersabda: “Marhaban hai puteriku.” Fathimah disuruhnya duduk di sebelah kanannya atau – menurut riwayat lain – di sebelah kirinya. Seterusnya Nabi s.a.w. membisikinya, lalu Fathimah menangis dengan tangisnya yang keras sekali. Setelah beliau s.a.w. melihat kegelisahan puterinya lalu dibisikinya sekali lagi, ialu Fathimah tertawa.”

Saya – Aisyah – berkata kepada Fathimah: “Engkau telah diistimewakan oleh Rasulullah s.a.w. di antara sekalian isteri-isterinya dengan dibisiki, kemudian engkau menangis.” Sesudah Rasulullah s.a.w. berdiri dari tempatnya, lalu saya – Aisyah – bertanya kepada Fathimah: “Apakah yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. padamu itu?” Fathimah menjawab: “Saya tidak akan menyiar-nyiarkan apa yang dirahsiakan oleh Rasulullah s.a.w.”

Sesudah Rasulullah s.a.w. wafat, saya berkata kepada Fathimah: “Saya bersengaja hendak bertanya kepadamu dengan cara yang sebenarnya, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Fathimah menjawab: “Kalau sekarang, baiklah saya memberitahukan itu. Adapun yang dibisikkan oleh beliau s.a.w. pada pertama kalinya, iaitu beliau s.a.w. memberitahukan kepada saya bahawasanya Jibril dahulunya memberikan kepadanya wahyu dari al-Quran itu dalam setahun sekali, sedang sekarang dalam setahun diberikan dua kali. Beliau s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya saya tidak mengetahui tentang datangnya ajalku itu, melainkan tentu sudah dekat. Maka dari itu bertaqwalah engkau dan bersabarlah, sesungguhnya saja sebaik-baiknya orang yang mendahului ialah saya mendahuluimu.” Kerana itu lalu saya menangis sebagaimana tangisku yang anda lihat dulu itu. Selanjutnya setelah beliau s.a.w. melihat betapa kegelisahan hatiku, lalu saya dibisikinya untuk kedua kalinya, lalu beliau bersabda: “Hai Fathimah, tidakkah engkau suka jikalau engkau menjadi penghulu -pemimpin – dari seluruh wanita dari kalangan kaum mu’minin atau penghulu dari seluruh wanita dari kalangan ummat ini?” Oleh kerana itu, maka saya pun ketawa sebagaimana yang anda lihat dulu itu.” (Muttafaq ‘alaih. Ini adalah lafaznya Imam Muslim)

686. Dari Tsabit dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. mendatangi saya dan di waktu itu saya sedang bermain-main dengan beberapa orang anak. Beliau s.a.w. mengucapkan salam pada kita, kemudian menyuruh saya untuk sesuatu keperluannya. Oleh sebab itu saya terlambat mendatangi ibuku. Selanjutnya setelah saya datang, ibu lalu bertanya: “Apakah yang menahanmu – sampai terlambat datangnya ini?” Saya berkata: “Saya diperintah oleh Rasulullah s.a.w. untuk sesuatu keperluannya.” Ibu bertanya: “Apakah hajatnya itu?” Saya menjawab: “Itu adalah rahsia.” Ibu berkata: “Kalau begitu jangan sekali-kali engkau memberitahukan rahsia Rasulullah s.a.w. tersebut kepada siapa pun jua.”

Anas berkata: “Demi Allah, andaikata rahsia itu pernah saya beritahukan kepada seseorang, nescayalah saya akan memberitahukan hal itu kepadamu pula, hai Tsabit.”

Diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedang Imam Bukhari meriwayatkan sebahagian dengan diringkaskan.

Nota kaki:

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *