[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 81

Bab 81 – Melarang Meminta Jawatan Memegang Pemerintahan, Memilih Meninggalkan Kekuasaan Jikalau Tidak Ditentukan Untuk Itu Atau Kerana Ada Hajat — Kepentingan — Padanya

Allah Ta’ala berfirman:

“Perumahan akhirat Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki berbuat kesombongan di bumi dan pula tidak membikin kerosakan dan penghabisan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertaqwa.” (al-Qashash: 83)

672. Dari Abu Said, iaitu Abdur Rahman bin Samurah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda kepada saya:

“Hai Abdur Rahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan amir – penguasa negara, sebab jikalau engkau diberi tanpa adanya permintaan daripadamu, maka engkau akan diberi pertolongan oleh Allah dalam memegang jabatan itu, tetapi jikalau engkau diberi dengan sebab adanya permintaan daripadamu, maka engkau akan dipalingkan dari pertolongan Allah. Jikalau engkau bersumpah atas sesuatu yang disumpahkan, kemudian engkau mengetahui sesuatu yang selainnya itu lebih baik daripada apa yang engkau sumpahkan tadi, maka datangilah – yakni laksanakanlah -apa-apa yang lebih baik tadi serta bayarlah kaffarah – denda – kerana sumpahmu itu.” (Muttafaq ‘alaih)

673. Dari Abu Zar r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Hai Abu Zar, sesungguhnya saya melihat engkau itu adalah seorang yang lemah dan sesungguhnya saya mencintai untukmu sesuatu yang saya cintai untukku sendiri. Janganlah engkau menjadi seorang amir – pemegang kekuasaan atau hakim – atas dua orang -maksudnya sekalipun yang diperintah itu hanya sedikit dan diibaratkan dua orang, tetapi jangan suka menjadi penguasa atau yang membawahi mereka -dan jangan pula engkau mendekati harta anak yatim – sehingga engkau pakai untuk keperluanmu sendiri.” (Riwayat Muslim)

674. Dari Abu Zar r.a. pula, katanya: “Saya berkata: “Ya Rasulullah, tidakkah Tuan suka menggunakan saya – yakni mengangkat saya sebagai seorang petugas negara.” Beliau s.a.w. lalu menepuk bahuku dengan tangannya, lalu bersabda:

“Hai Abu Zar, sesungguhnya pada hari kiamat engkau adalah seorang yang lemah dan sesungguhnya jabatan pemerintahan itu adalah sebagai amanat dan sebenarnya jabatan sedemikian itu adalah merupakan kerendahan serta penyesalan – pada hari kiamat – bagi orang yang tidak dapat menunaikan amanatnya, kecuali seseorang yang mengambil amanat itu dengan hak sebagaimana mestinya dan menunaikan apa yang dibebankan atas dirinya perihal amanat yang dipikulkan tadi. (Riwayat Muslim)

675. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Sesungguhnya engkau semua itu akan bersifat loba untuk memperolehi jabatan sebagai penguasa negara dan jabatan sedemikian itu akan menyebabkan adanya penyesalan pada hari kiamat.” (Riwayat Bukhari)

Nota kaki:

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *