[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 366

Bab 366 – Larangan Berdiam – Tidak Berbicara Sehari Sampai Malam

1797. Dari Ali r.a., katanya: “Saya menghafal Hadis dari Rasulullah s.a.w., iaitu sabdanya: “Tidak ada keyatiman apabila telah bermimpi – maksudnya sudah akil baligh – dan tidak boleh berdiam – tidak berbicara – sehari sampai malam.” Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan. Al-Khaththabi berkata dalam menafsiri Hadis ini, demikian: “Termasuk golongan salah satu di antara cara ibadat di zaman Jahiliyah ialah berdiam diri – yakni tidak berbicara. Lalu mereka itu dilarang berbuat demikian dalam Islam dan diperintah untuk berzikir serta bercakap-cakap dengan baik-baik.”

1798. Dari Qais bin Abu Hazim, katanya: “Abu Bakar as-Shiddiq masuk ke tempat seorang wanita dari suku Ahmas dan bernama Zainab. la melihat wanita itu tidak bercakap-cakap, lalu ia berkata: “Mengapa wanita itu tidak bercakap-cakap.” Orang-orang berkata: “la sengaja berdiam diri – tidak bercakap-cakap.” Kemudian Abu Bakar berkata kepada wanita itu: “Berbicaralah engkau, sebab kelakuan sedemikian itu tidak halal. Ini adalah dari kelakuan orang Jahiliyah.” Selanjutnya wanita itupun berbicaralah. (Riwayat Bukhari)

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *