[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 360

Bab 360 – Makruhnya Memuji Di Muka Orang Yang Dipuji Jikalau Dikhuatirkan Timbulnya Kerosakan Padanya Seperti Menimbulkan Rasa Kehairanan Pada Diri Sendiri Dan Sebagainya, Tetapi Jawaz – Yakni Boleh – Bagi Seseorang Yang Aman Hatinya Dari Perasaan Yang Sedemikian Itu Jikalau Menerima Pujian Pada Dirinya

1785. Dari Abu Musa r.a., katanya: “Nabi s.a.w. mendengar seseorang lelaki memuji pada orang lelaki lain dan mempersangat-kan dalam memujinya itu, lalu beliau s.a.w. bersabda: “Engkau telah merosakkan orang itu atau engkau telah me-matahkan punggung orang itu.” (Muttafaq ‘alaih)

A l – I t h r a ‘ ertinya bersangatan dalam memberikan pujian.

1786. Dari Abu Bakrah r.a. bahawasanya ada seseorang lelaki disebut-sebut namanya di sisi Nabi s.a.w., lalu ada orang lelaki lain memujinya dengan menunjukkan kebaikannya, kemudian Nabi s.a.w. bersabda: “Celaka engkau, engkau telah mematahkan leher-nya.” Beliau s.a.w. mengucapkan ini berulang-ulang. Selanjutnya sabdanya lagi: “Jikalau seseorang di antara engkau semua perlu harus memuji, maka hendaklah mengatakan: “Saya kira ia adalah demikian,demikian,apabila memang orang itu diketahuinya benar-benar seperti itu, sedang yang kuasa memperhitungkan amalannya adalah Allah jua dan tiadalah seseorang itu akan dianggap suci oleh Allah – hanya disebabkan banyaknya pujian yang diperolehnya dari orang-orang.” (Muttafaq ‘alaih)

1787. Dari Hammam bin al-Harits dari al-Miqdad r.a. bahawasanya ada seseorang lelaki yang sedang memuji Usman r.a., lalu al-Miqdad menuju tempat orang tadi, kemudian berjongkok atas kedua lututnya dan mulailah melempari orang itu dengan kerikil di mukanya. Usman lalu berkata padanya: “Mengapa engkau berbuat demikian?” Al-Miqdad menjawab: “Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jikalau engkau semua melihat orang-orang yang suka memuji, maka lemparkanlah tanah pada muka mereka itu.” (Riwayat Muslim)

Hadis-hadis di atas itu menunjukkan larangan memberikan pujian. Tetapi ada pula Hadis-hadis yang banyak sekali jumlahnya dan shahih-shahih yang menerangkan bolehnya memberikan pujian itu. Para alim-ulama berkata: “Jalan mengumpulkan antara Hadis-hadis di atas – yang melarang dan yang membolehkan – ialah: Jikalau orang yang dipuji itu memiliki keimanan yang sempurna dan keyakinan yang baik, serta jiwa yang terlatih, demikian pula pengetahuan yang sempurna, sehingga tidak dikhuatirkan akan timbulnya fitnah dalam jiwanya sendiri apabila menerima pujian, juga tidak tertipu hatinya dengan demikian itu, malahan kalbunya tidak juga dapat dipermainkan dengan ucapan pujian tersebut, maka terhadap orang yang semacam ini pujian itu tidaklah haram dan tidak pula makruh. Tetapi jikalau dikhuatirkan akan adanya sesuatu dari perkara-perkara yang tersebut di atas, maka memuji itu adalah dimakruhkan di muka orang tersebut dengan kemakruhan yang sangat.

Dengan cara pemisahan sebagaimana di atas itu diturunkannya beberapa Hadis yang berselisihan tujuannya itu. Di antara Hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya memuji itu ialah sabdanya Nabi s.a.w. kepada Abu Bakar r.a.: “Saya harap anda termasuk golongan orang-orang itu – yakni yang dapat diundang dari segala macam pintu syurga, lihat Hadis no. 1213 – untuk dapat masuk dari semuanya itu. Dalam Hadis Iain disebutkan: “Engkau bukan golongan orang-orang itu,” yakni bukan golongan orang-orang yang melemberehkan sarungnya kerana ada tujuan kesom-bongan – lihat Hadis no. 788.

Demikian pula sabda Rasulullah s.a.w. kepada Umar r.a.: “Tidaklah syaitan itu melihat anda menempuh sesuatu jalan, melainkan ia akan menempuh jalan selain dari jalan yang anda lalui.” Jadi Hadis-hadis mengenai bolehnya memberikan pujian itu banyak sekali dan sudah saya sebutkan sebahagian dari petikan-petikannya dalam kitab al-Adzkar – yang dikarang oleh Imam an- Nawawi pula.

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *