[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 349

Bab 349 – Memperkeras Keharaman Melarikan Diri Bagi Seseorang Hamba Sahaya Dari Tuan Pemiliknya

1765. Dari Jabir r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Mana saja hamba sahaya yang melarikan diri maka terlepaslah tanggungan – Allah dan RasulNya – dari hamba sahaya itu,” yakni ia tidak akan memperoleh kerahmatan Allah Ta’ala. (Riwayat Muslim)

1766. Dari Jabir r.a. pula dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Apabila seseorang hamba sahaya itu melarikan diri, maka tidak diterimalah shalatnya.” (Riwayat Muslim)

Dalam riwayat lain disebutkan: “Maka ia telah menjadi kafir.” Maksudnya: Dapat menjadi kafir kalau meyakinkan bahawa perbuatannya itu halal menurut agama dan kafir di sini dapat juga diertikan menutupi kenikmatan tuannya.

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *