[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 310

Bab 310 – Makruhnya Bertengkar Dalam Masjid, Mengeraskan Suara Di Dalamnya, Menanyakan Apa-apa Yang Hilang, Jual Beli Persewaan Dan Lain-lain Hal Yang Termasuk Muamalat

1693. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa mendengar seseorang yang menanyakan – mencari – sesuatu benda yang hilang dalam masjid, maka hendaklah ia mengucapkan: “Semoga Allah tidak mengembalikan apa-apa yang hilang itu kepadamu, sebab sesungguhnya masjid itu tidaklah didirikan untuk keperluan itu.” (Riwayat Muslim)

1694. Dari Abu Hurairah r.a. pula bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: “Jikalau engkau semua melihat seseorang menjual atau membeli – yakni berjual beli – dalam masjid, maka katakanlah: “Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada daganganmu.” Juga jikalau engkau semua melihat ada orang yang menanyakan – mencari -sesuatu yang hilang, maka katakanlah: “Semoga Allah tidak mengembalikan sesuatu yang hilang itu padamu.” Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

1695. Dari Buraidah r.a. bahawasanya ada seorang lelaki menanyakan – sesuatu yang hilang – di masjid, lalu ia berkata: “Siapakah yang dapat menunjukkan kepada saya unta merah – yang menjadi miliknya? Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: “Semoga engkau tidak dapat menemukannya lagi. Hanyasanya masjid itu didirikan untuk keperluan sebabnya ia didirikan.” Yakni untuk ibadat dan keperluan Iain-Iain yang berhubungan dengan keagamaan. (Riwayat Muslim)

1696. Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari neneknya lelaki r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. melarang dari berjual beli di dalam masjid dan kalau sesuatu yang hilang itu ditanyakan – yakni dicari dengan menanya-nanyakan kepada orang lain – di dalamnya, juga kalau sesuatu sya’ir diucapkan di dalamnya pula,” – tetapi kalau sya’ir itu mengandungi isi puji-pujian kepada Nabi s.a.w., untuk ketauhidan dan yang berisikan ilmu pengetahuan yang dituntut oleh agama, maka tidak ada salahnya. Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan

1697. Dari as-Saib bin Yazid as-Shahabi r.a., katanya: “Saya berada di masjid, lalu saya dilempar kerikil oleh seseorang, kemudian saya melihatnya, tiba-tiba yang melempar itu adalah Umar bin al-Khaththab r.a. la berkata: “Pergilah dan datanglah kepadaku dengan membawa dua orang itu.” Saya lalu datang kepadanya dengan dua orang tersebut, Umar lalu bertanya: “Dari manakah anda berdua ini datang?” Keduanya menjawab: “Dari Thaif.” Lalu Umar berkata lagi: “Andaikata anda berdua dari penduduk negeri ini – yakni Madinah, nescaya anda berdua akan saya sakiti, sebab anda berdua memperkeraskan suara dalam masjidnya Rasulullah s.a.w..” (Riwayat Bukhari)

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *