[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 288

Bab 288 – Haramnya Ria’— Pamir Atau Memperlihatkan Kebaikan Diri Sendiri

Allah Ta’ala berfirman:

“Dan tidaklah mereka itu diperintah melainkan untuk menyembah kepada Allah dengan bersikap ikhlas terhadap agamaNya, lagi mencondongkan diri,” sampai habisnya ayat. (al-Bayyinah: 5)

Allah Ta’ala juga berfirman:

“Janganlah engkau semua membatalkan sedekah-sedekahmu semua – yakni menghapuskan pahala sedekah-sedekah itu – dengan sebab melakukan undat-undat-
membanggakan kebaikan daripada orang yang diberi – serta menyakiti hati. Orang sedemikian ini adalah sama dengan orang yang menafkahkan hartanya semata-mata karena hendak berbuat ria’ kepada para manusia,” sampai habisnya ayat. (al-Baqarah: 214)

Allah Ta’ala juga berfirman:

“Mereka itu suka melakukan ria’ kepada para manusia dan tidak berzikir – yakni ingat – kepada Allah, meiainkan hanya sedikit sekali.” (an-Nisa’: 142)

1613. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Allah Ta’ala berfirman: “Aku adalah yang paling tidak membutuhkan kepada serikat-yakni sekutu – di antara orang-orang yang memerlukan serikat – yakni sekutu – itu.

Barangsiapa yang mengerjakan sesuatu amalan dan ia memperserikatkan – menyekutukan – besertaKu dengan yang selain Aku untuk mendapatkan pahalanya amalan tadi, maka Kutinggalkanlah orang itu-yakni tidak Kuperdulikan-dan pula apa yang diserikatkan itu.” (Riwayat Muslim)

1614. Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Sesungguhnya pertama-tama orang yang diputuskan – diperiksa ketika diadakan hisab – pada hari kiamat ialah seseorang lelaki yang mati syahid – mati dalam peperangan fi-sabilillah. Orang itu didatangkan, lalu diperlihatkanlah kepadanya akan kenikmatan -yangakan dimilikinya, kemudian iapun dapat melihatnya pula. Allah berfirman: “Apakah yang engkau amalkan sehingga dapat memperoleh kenikmatan-kenikmatan itu?” Orang itu menjawab: “Saya berperang untuk membela agamaMu – ya Tuhan – sehingga saya terbunuh dan mati syahid.” Allah berfirman: “Engkau berdusta tetapi sebenarnya engkau berperang itu ialah supaya engkau dikatakan sebagai seorang yang berani dan memang engkau sudah dikatakan sedemikian itu.” Orang itu lalu disuruh minggir, kemudian diseret atas mukanya sehingga dilemparkan ke dalam api neraka.

Selanjutnya ialah seorang lelaki yang belajar sesuatu ilmu agama dan mengajarkannya serta membaca al-Quran, ia didatangkan, lalu diperlihatkanlah padanya kenikmatan-kenikmatan yang dapat diperolehnya dan ia juga dapat melihatnya. Allah berfirman: “Apakah amalan yang sudah engkau kerjakan sehingga engkau dapat memperoleh kenikmatan-kenikmatan itu?” Orang itu menjawab: “Saya
belajar sesuatu ilmu dan sayapun mengajarkannya, juga saya membaca al-Quran untuk mengharapkan keridhaanMu.” Kemudian Allah berfirman: “Engkau berdusta, tetapi sesungguhnya engkau belajar ilmu itu supaya engkau dikatakan sebagai seorang yang alim, juga engkau membaca al-Quran itu supaya engkau dikatakan sebagai seorang pandai dalam membaca al-Quran dan memang engkau telah dikatakan sedemikian itu. Selanjutnya orang itu disuruh minggir dan diseret atas mukanya sehingga dilemparkanlah ia ke dalam api neraka.

Ada pula seorang lelaki yang telah dikaruniai kelapangan hidup oleh Allah dan pula diberi berbagai macam hartabenda. la didatangkan lalu diperlihatkanlah padanya kenikmatan-kenikmatan yang dapat diperolehnya dan ia juga dapat melihatnya itu. Allah berfirman: “Apakah amalan yang sudah engkau lakukan sehingga dapat memperoleh kenikmatan-kenikmatan itu?” la menjawab: “Tiada suatu jalanpun yang Engkau cinta kalau jalan itu diberikan nafkah, melainkan sayapun menafkahkan harta saya untuk jalan tadi karena mengharapkan keridhaanMu.” Allah berfirman: “Engkau berdusta, tetapi engkau telah mengerjakan yang sedemikian itu supaya dikatakan: “Orang itu amat dermawan sekali” dan memang sudah dikatakan sedemikian itu.” Orang itu lalu disuruh minggir terus diseret atas mukanya sehingga dilemparkanlah ia ke dalam api neraka.” (Riwayat Muslim)

Jariun dengan fathahnya jimdan kasrahnya ra’ serta mad, artinya ialah seorang yang berani lagi cerdas berfikir.

1615. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahwasanya ada beberapa orang yang berkata padanya: “Sesungguhnya kita ini kalau masuk ke tempat sultan-sultan kita, lalu kita mengatakan kepada mereka itu dengan kata-kata yang berlainan dengan apa yang kita bicarakan jikalau kita sudah keluar dari sisi sultan-sultan itu.”

Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma lalu berkata: “Kita semua menganggap yang sedemikian itu sebagai suatu kemunafikan di zaman Rasulullah s.a.w. dahulu.” (Riwayat Bukhari)

1616. Dari Jundub bin Abdullah bin Sufyan r.a., katanya: “Nabi s.a.w. bersabda:

“Barangsiapa yang memperlihatkan amalannya karena ria’, maka Allah akan memperlihatkan – ketidak ikhlasannya itu – dan barangsiapa yang berbuat ria’, maka Allah akan menampakkan keria’annya itu.” (Muttafaq ‘alarh)

Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Abbas. Samma’a dengan tasydidnya mim, artinya ialah mempertontonkan amalannya kepada para manusia dengan tujuan ria’. Samma’al- lahu bihi, artinya Allah akan membuka kedoknya itu pada hari kiamat. Adapun makna Man raa’aa raa’allahu bihi ialah barangsiapa yang memperlihatkan kepada para manusia akan amal shalihnya, supaya ia dianggap sebagai orang yang agung atau tinggi dipandangan mereka, padahal sebenarnya ia tidak sebagaimana yang diperlihatkan itu, maka Allah akan mempertontonkan rahasia hatinya itu kepada seluruh makhluk pada hari kiamat.

1617. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Barangsiapa yang mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan yang semestinya dapat digunakan untuk memperoleh keridhaan Allah ‘Azzawajalla dengan ilmunyatadi, tetapi ia mempelajarinya itu tidak ada maksud lain kecuali untuk memperoleh sesuatu kebendaan dari harta dunia, maka orang tersebut tidak akan dapat menemukan bau harumnya syurga pada hari kiamat,” yakni bau harum yang ada dalam syurga.

Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

Hadis-hadis lain yang berhubungan dengan bab ini amat banyak sekali lagi masyhur-masyhur.

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *