[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 230

Bab 230 – Sunnahnya Berpuasa Tiga Hari Dalam Setiap Bulan

Yang lebih utama sekali ialah berpuasa tiga hari itu dijatuhkan dalam hari-hari bidh – yang ertinya putih – yakni pada tanggal tiga belas, empat belas dan lima belas. Ada yang mengatakan iaitu tanggal dua belas, tiga belas dan empat belas, tetapi yang shahih dan masyhur ialah pendapat yang pertama.

1255. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Saya diwasiati oleh kekasihku – yakni Nabi Muhammad s.a.w. dengan tiga macam perkara, iaitu berpuasa tiga hari dari setiap bulan, melakukan dua rakaat shalat sunnah Dhuha dan supaya saya bersembahyang witir sebelum saya tidur.” (Muttafaq ‘alaih)

1256. Dari Abuddarda’ r.a., katanya: “Saya diwasiati oleh kekasihku-yakni Nabi Muhammad s.a.w. dengan tiga macam perkara. Saya sama sekali tidak akan meninggalkannya selama saya hidup, iaitu berpuasa tiga hari dari tiap-tiap bulan, melakukan shalat sunnah Dhuha dan supaya saya tidak tidur dulu sebelum saya bersembahyang witir.” (Riwayat” Muslim)

1257. Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Berpuasa tiga hari dari tiap-tiap bulan adalah sama dengan berpuasa setahun penuh.” (Muttafaq ‘alaih)

1258. Dari Mu’adzah a!-‘Adawiyah, bahawasanya ia bertanya kepada Aisyah radhiallahu ‘anha: “Apakah Rasulullah s.a.w. itu berpuasa sebanyak tiga hari dari setiap bulan?” Aisyah radhiallahu anha menjawab: “Ya.” Saya – Mu’adzah – bertanya: “Dari bulan apa saja beliau s.a.w. berpuasa?” Aisyah menjawab: “Beliau tidak memperdulikan dari bulan manakah beliau berpuasa itu.” (Riwayat Muslim)

1259. Dari Abu Zar r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda;

“Jikalau engkau berpuasa tiga hari dari sesuatu bulan, maka berpuasalah pada tanggal tigabelas, empatbelas dan limabelas.”

Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

1260. Dari Qatadah bin Milhan r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada kita untuk berpuasa dalam hari-hari bidh-yang ertinya putih, iaitu pada tanggal tiga belas, empat belas dan lima belas.” (Riwayat Abu Dawud)

1261. Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma: “Rasulullah s.a.w. itu tidak berbuka – yakni berpuasa – pada hari-hari bidh – yang ertinya putih, baik beliau s.a.w. berada di rumah atau pun di dalam perjalanan.”

Diriwayatkan oleh Imam Nasa’i dengan isnad yang baik.

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *