[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 222

Bab 222 – Keutamaan Menyegerakan berbuka Dan Apa Yang Digunakan Untuk Berbuka Itu Serta Apa Yang Diucapkan Setelah Selesai Berbuka

1230. Dari Sahl bin Sa’ad r.a. bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Tiada henti-hentinya orang-orang itu memperolehi kebaikan, selama mereka itu suka menyegerakan berbuka.” (Muttafaq ‘alaih)

1231. Dari Abu ‘Athiyah, katanya: “Saya dan Masruq masuk ke tempat Aisyah radhiallahu ‘anha, lalu Masruq berkata padanya: “Ada dua orang lelaki dari sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. tidak melalaikan kebaikan, yang seorang menyegerakan Maghrib dan berbuka, sedang yang lainnya mengakhirkan Maghrib dan berbuka.” Aisyah lalu bertanya: “Siapakah yang menyegerakan Maghrib dan berbuka?” Masruq menjawab: “Iaitu Abdullah – yang dimaksudkan Abdullah bin Mas’ud.” Aisyah radhiallahu ‘anha lalu berkata: “Demikian itulah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.” (Riwayat Muslim)

1232. Dari Abu Hurairah r.a., pula bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Allah ‘Azzawajalla berfirman – dalam Hadis qudsi: “Yang paling saya cintai di antara hamba-hambaKu ialah yang lebih menyegerakan berbukanya.”

Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

1233. Dari Umar bin al-Khaththab r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Apabila malam telah menghadap – yakni datang – dari sebelah ini-yakni dari sebelah timur- dan siang telah berlalu dari sebelah ini – yakni sebelah barat, juga matahari telah terbenam, maka benar-benar sudah waktunyalah seseorang yang berpuasa itu berbuka,” yakni jangan menunggu lama lagi. (Muttafaq ‘alaih)

1234. Dari Abu Ibrahim iaitu Abdullah bin Abu Aufa radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Kita berjalan – yakni berpergian – bersama Rasulullah s.a.w. dan beliau s.a.w. berpuasa. Ketika matahari terbenam, lalu beliau bersabda kepada sebahagian kaum – yang mengikuti perjalanan itu: “Hai Fulan, turunlah lalu masaklah roti itu dengan air untuk kita.” Orang itu berkata: “Andaikata petang hari nanti,tentunya lebih baik.”Maksudnya: Oleh sebab nampak masih agak siang, maka alangkah baiknya kalau memasaknya itu menantikan agak petang sedikit. Beliau s.a.w. lalu bersabda lagi: “Turunlah laiu masaklah roti dengan air untuk kita.” Orang itu berkata lagi: “Sesungguhnya hari ini masih siang bagi Tuan – guna berbuka.” Beliau s.a.w. bersabda lagi: “Turunlah, lalu masaklah roti dengan air untuk kita.”

Yang meriwayatkan Hadis ini berkata: “Orang yang disuruh tadi lalu turun, kemudian ia memasak roti dengan air untuk orang banyak. Rasulullah s.a.w. lalu minum kemudian bersabda: “Apabila engkau semua telah melihat waktu malam datang dari sebelah sini -yakni sebelah timur, maka benar-benar sudah waktunyalah seseorang yang berpuasa itu berbuka.” Beliau bersabda demikian sambil menunjuk dengan tangannya ke arah sebelah timur. (Muttafaq ‘alaih)

Sabdanya: Ijdah dengan menggunakan Jim lalu dal lalu ha’ yang keduanya muhmalah, ertinya ialah campurlah roti sawiq dengan air.

1235. Dari Salman bin ‘Amr ad-Dhahabi ash-Shahabi r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya:

“Jikalau seseorang di antara engkau semua berbuka, maka hendaklah berbuka atas kurma, tetapi apabila tidak menemukan kurma, maka hendaklah berbuka atas air, kerana sesungguhnya air itu suci.”

Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

1236. Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. itu berbuka sebelumnya melakukan shalat – Maghrib – atas beberapa buah kurma basah, tetapi apabila tidak ada kurma basah, maka berbuka atas kurma biasa, tetapi apabila tidak ada kurma, maka beliau s.a.w. minum beberapa teguk air.”

Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *