[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 215

Bab 215 – Keutamaan Bersiwak — Bersugi — Dan Perkara-perkara Kefitrahan

1193. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Andaikata tidak akan menjadikan keberatan bagi ummatku atau atas sekalian manusia, nescayalah mereka itu akan saya perintah untuk bersiwak pada tiap-tiap akan bersembahyang.” (Muttafaq ‘alaih)

1194. Dari Hudzaifah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. itu apabila bangun dari tidur, beliau menggosok-gosok mulutnya – yakni gigi-giginya – dengan siwak.” (Muttafaq ‘alaih)

1195. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Kita semua menyediakan untuk Rasulullah s.a.w. akan siwaknya serta air untuk berwudhu’nya, lalu ia dibangkitkan oleh Allah sekehendak waktu yang diinginkan olehNya untuk membangkitkannya di waktu malam, lalu beliau s.a.w. bersiwak lalu berwudhu’ dan terus ber-sembahyang.” (Riwayat Muslim)

1196 Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Saya perbanyakkan benar – untuk menyuruh – engkau semua dalam hal bersiwak.” (Riwayat Bukhari)

1197. Dari Syuraih bin Hani’, katanya: “Saya berkata kepada Aisyah radhiallahu ‘anha: “Dengan amalan apakah yang dimulai oleh Nabi s.a.w., jikalau beliau s.a.w. memasuki rumahnya?” la menjawab: “Dengan bersiwak.” (Riwayat Muslim)

1198. Dari Abu Musa r.a., katanya: “Saya masuk ke tempat Nabi s.a.w. sedang hujung siwak itu ada di lisan beliau s.a.w.” (Muttafaq ‘alaih)

Dan ini adalah lafaznya Imam Muslim.

1199. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:

“Siwak itu adalah menyebabkan sucinya mulut dan menyebab adanya keredhaan Tuhan.”

Diriwayatkan oleh Imam-imam Nasa’i dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya dengan isnad-isnad shahih.

Imam Bukhari Rahimahullah menyebutkan Hadis ini dalam kitab shahihnya sebagai ta’liq* dengan shiqat jazam, la mengatakan: “Aisyah radhiallahu ‘anha berkata: “Siwak itu dan seterusnya.”

* Ta’liq maksudnya dengan membuang awal sanad dalam Hadis di atas. Hadis yang dita’liqkan itu disebut Hadis Mu’allaq. Persoalan ini termasuk dalam Musthalah Hadis atau ilmu untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan macam-macam nama Hadis, tingkatannya serta yang Iain-Iain lagi. Adapun maksudnya dengan shighah jazam itu ialah bahawa Hadis di atas itu diberi hukum yang mantap perihal keshahihannya.

1200. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya; “Kefitrahan – kemurnian sejak kejadian manusia – itu ada lima hal, atau lima hal ini termasuk dalam kefitrahan, iaitu berkhitan, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku, mencabuti rambut ketiak dan mencukur kumis.” (Muttafaq ‘alaih)

Alistihdad ialah mencukur ‘anah iaitu rambut yang ada di sekitar kemaluan – lelaki ataupun wanita.

1201. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Ada sepuluh hal termasuk kefitrahan – kemurnian sejak kejadian manusia, iaitu: mencukur kumis, membiarkan tumbuhnya janggut, bersiwak, menghirup air dalam hidung, memotong kuku, membasuh ruas-ruas jari-jari, mencabuti rambut ketiak, mencukur rambut kemaluan dan bercebok (istinja’).” Yang meriwayatkan Hadis ini berkata: “Saya lupa pada yang kesepuluh, kecuali kalau yang kesepuluh itu ialah berkumur.” Waki’ berkata dan orang ini adalah salah seorang dari yang meriwayatkan Hadis ini: Intiqashulma’ ialah beristinja’. ” (Riwayat Muslim)

Albarajim dengan ha’ muwahhadah dan jim iaitu ruas-ruas jari-jari dan i’faut-lihyah ertinya ialah tidak mencukurnya sedikit pun daripada rambut janggut.”

1202. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w., katanya:

“Guntinglah kumis – yang memanjang melebihi dua bibir – dan biarkanlah tumbuhnya janggut.” (Muttafaq ‘alaih)

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *