[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 212

Bab 212 – Keutamaan Bangun Shalat Di Waktu Malam

Allah Ta’ala berfirman:

“Dan dari sebahagian waktu malam, maka lakukanlah shalat Tahajud, sebagai suatu amalan sunnah untukmu, mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji.” (al-lsra’: 79)

Allah Ta’ala berfirman pula:

“Mereka sama meninggalkan tempat-tempat pembaringannya -untuk melakukan ibadat di waktu malam.” (as-Sajdah: 16)

Allah Ta’ala juga berfirman:

“Mereka itu sedikit sekali dari waktu malam yang mereka pergunakan untuk tidur.” (az-Zariyat: 17)

1157. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Nabi s.a.w. itu berdiri untuk bersembahyang malam, sehingga pecah-pecah kedua tapak kakinya. Saya berkata kepadanya: “Mengapa Tuan mengerjakan sedemikian ini, ya Rasulullah, padahal sudah diampunkan untuk Tuan dosa-dosa Tuan yang dahulu dan yang kemudian?” beliau s.a.w. lalu bersabda: “Tidakkah saya ini seorang hamba yang banyak bersyukur.” (Muttafaq ‘alaih)

Diriwayatkan dari al-Mughirah sedemikian itu pula. (Muttafaq ‘alaih)

1158. Dari Ali r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. mendatanginya dan Fathimah di waktu malam, lalu beliau s.a.w. bersabda: “Apakah engkau berdua tidak bersembahyang?” (Muttafaq ‘alaih)

Tharaqahu ertinya mendatangi di waktu malam.

1159. Dari Salim bin Abdullah bin Umar bin al-Khaththab radhiallhu ‘anhum dari ayahnya bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Sebagus-bagus orang lelaki ialah Abdullah, andaikata ia suka bersembahyang di waktu malam.”

Salim berkata: “Sejak saat itu Abdullah tidak tidur di waktu malam, kecuali sebentar sekali.” (Muttafaq ‘alaih)

1160. Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Hai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si Fulan itu. Dulu ia suka sekali bangun bersembahyang di waktu malam, tetapi kini meninggalkan bangun sembahyang waktu malam itu.” (Muttafaq ‘alaih)

1161. Dari Ibnu Mas’ud r.a., katanya: “Ada seorang lelaki yang disebut-sebut di sisi Nabi s.a.w., iaitu bahawa orang tersebut tidur di waktu malam sampai pagi – yakni tidak bangun untuk bersembahyang malam, lalu beliau s.a.w. bersabda:

“Orang itu sudah dikencingi oleh syaitan dalam kedua telinganya” atau beliau s.a.w. bersabda: “di telinganya.” (Muttafaq ‘alaih)

1162. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Syaitan itu memberikan ikatan pada ujung kepala seseorang di antara engkau semua sebanyak tiga buah, jikalau ia tidur. la membuat ketentuan pada setiap ikatan itu dengan kata-kata yang berbunyi: “Engkau memperolehi malam panjang, maka tidurlah terus!” Jikalau orang itu bangun lalu berzikir kepada Allah Ta’ala maka terurailah sebuah ikatan dari dirinya, selanjutnya jikalau ia terus berwudhu’, lalu terurai pulalah ikatan satunya lagi dan seterusnya, jikalau ia bersembahyang, maka terurailah ikatan seluruhnya, sehingga berpagi-pagi ia telah menjadi bersemangat serta berhati gembira. Tetapi jikalau tidak sebagaimana yang tersebut di atas, maka ia berpagi-pagi menjadi orang yang berhati buruk serta pemalas.” (Muttafaq ‘alaih)

Qafiyatur ra’si iaitu ujung penghabisan dari kepala.

1163. Dari Abdullah bin Salam r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:

“Hai sekalian manusia, ratakanlah salam, berikanlah makanan, bersembahyanglah di waktu malam sedang para manusia sedang tidur, maka engkau semua akan dapat memasuki syurga dengan selamat.”

Diriwayatkan oleh-lmam Termidzi dan ia mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

1164. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Seutama-utama puasa bulan Ramadhan ialah bulan Allah yang dimuliakan – yakni berpuasa dalam bulan Muharram, sedang seutama-utamanya shalat sesudah shalat fardhu ialah shalat di waktu malam.”(Riwayat Muslim)

1165. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:

“Shalat sunnah di waktu malam itu dua rakaat dua rakaat, maka jikalau engkau takut masuknya shalat Subuh, maka berwitirlah dengan serakaat.” (Muttafaq ‘alaih)

1166. Dari Ibnu Umar r.a. pula, katanya: “Nabi s.a.w. itu bersembahyang di waktu malam dua rakaat dan berwitir dengan serakaat.” (Muttafaq ‘alaih)

1167. Dari Anas r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. berbuka – tidak berpuasa – dari sebulan penuh, sehingga kita menyangka bahawa beliau s.a.w. tidak pernah berpuasa dalam bulan itu, tetapi kadang-kadang beliau s.a.w. berpuasa dari sebulan penuh, sehingga kita menyangka bahawa beliau s.a.w. tidak pernah berbuka sedikit pun dalam bulan itu. Tidaklah engkau menginginkan hendak melihat beliau bersembahyang dari waktu malam, melainkan engkau akan dapat melihat beliau s.a.w. bersembahyang, tetapi tidaklah engkau menginginkan beliau s.a.w. tidur, melainkan engkau akan dapat melihat beliau s.a.w. sedang tidur.” Maksudnya antara shalat malam dengan tidurnya itu demikian teratur waktunya, juga dilakukan tanpa berlebih-lebihan antara keduanya itu yakni sedang. (Riwayat Bukhari)

1168. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawasanya Rasulullah s.a.w. itu bersembahyang sebelas rakaat, yakni di waktu malam. Beliau bersujud sekali sujud dari rakaat-rakaat tadi sekira seseorang dari engkau semua membaca lima puluh ayat sebelum beliau mengangkat kepalanya. Beliau s.a.w. juga mengerjakan shalat dua rakaat sebelum shalat Fajar – yakni Subuh, kemudian berbaringlah pada belahan tubuhnya yang kanan – sesudah bersembahyang sunnah dua rakaat tadi, sehingga datanglah pada beliau itu orang yang mengajaknya untuk bersembahyang Subuh – dengan jamaah. (Riwayat Bukhari)

1169. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha pula, katanya: “Rasulullah s.a.w. tidak pernah menambah lebih dari sebelas rakaat – sunnah, baik dalam bulan Ramadhan atau pun selain Ramadhan. Beliau s.a.w. bersembahyang empat rakaat, maka janganlah engkau bertanya betapa indah dan panjangnya, kemudian bersembahyang lagi empat rakaat, maka jangan pula engkau bertanya betapa indah dan panjangnya, kemudian bersembahyang tiga rakaat.

Saya – yakni Aisyah – lalu bertanya: “Ya Rasulullah, apakah Tuan juga tidur sebelum berwitir?” Beliau s.a.w. menjawab: “Hai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku itu tidur, tetapi hatiku tidaklah tidur.” (Muttafaq ‘alaih)

1170. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha pula bahawasanya Nabi s.a.w. itu tidur di permulaan malam dan bangun pada akhir malam lalu bersembahyang.” (Muttafaq ‘alaih)

1171. Dari Ibnu Mas’ud r.a., katanya: “Saya bersembahyang bersama Nabi s.a.w. pada suatu malam, maka tidak habis-habisnya beliau s.a.w. itu berdiri sehingga saya bermaksud untuk melakukan sesuatu yang buruk.” la ditanya: “Apakah yang hendak engkau maksudkan?” la menjawab: “Saya bermaksud untuk duduk dari meninggalkan beliau s.a.w. – yakni tidak meneruskan ikut berjamaah dengan Nabi s.a.w. dan akan bersembahyang munfarid.” (Muttafaq ‘alaih)

1172. Dari Hudzaifah r.a., katanya: “Saya bersembahyang beserta Nabi s.a.w. pada suatu malam, maka beliau membuka -dalam rakaat pertama – dengan surat al-Baqarah. Saya berkata: “Beliau ruku’ pada ayat ke seratus, kemudian berlalulah.”

Saya berkata: “Beliau bersembahyang dengan bacaan tadi itu dalam satu rakaat, kemudian berlalu.”

Selanjutnya saya berkata: “Beliau ruku’ dengan bacaan di atas itu, kemudian membuka dalam rakaat kedua – dengan surat an-Nisa’ lalu membacanya, kemudian membuka lagi – sebagai lanjutannya -surat ali-lmran, kemudian membacanya.

Beliau s.a.w. membacanya itu dengan rapi sekali – tidak tergesa-gesa, jikalau melalui ayat yang di dalamnya mengandung pentasbihan – memaha-sucikan – beliau pun mengucapkan tasbih, jikalau melalui ayat yang mengandungi suatu permohonan, beliau pun memohon, jikalau melalui ayat yang menyatakan berta’awwudz -mohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang tidak baik -beliau pun berta’awwudz – mohon perlindungan.

Kemudian beiiau s.a.w. ruku’ dan di situ beliau mengucapkan: Subhana rabbial ‘azhim. Ruku’nya adalah seumpama saja dengan berdirinya – yakni perihal lamanya hampir persamaan belaka, selanjutnya beliau rriengucapkan: Sami’allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, lalu berdiri dengan berdiri yang lama mendekati ruku’nya tadi. Seterusnya beliau bersujud lalu mengucapkan: Sub-hana rabbial ala, maka sujudnya itu mendekati pula akan berdirinya – tentang lama waktunya. (Riwayat Muslim)

1173. Dari Jabir r.a.,katanya: “Rasulullah s.a.w. ditanya: “Shalat apakah yang lebih utama?” Beliau s.a.w. menjawab: “Iaitu panjangnya berdiri” (Riwayat Muslim)

Yang dimaksud dengan lafaz alqunut ialah berdiri.

1174. Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash radhiallahu ‘anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda padanya:

“Shalat yang paling dicintai oleh Allah ialah shalatnya Dawud dan puasa yang paling dicintai oleh Allah ialah puasanya Dawud. la tidur separuh malam, bangun shalat yang sepertiganya dan tidur yang seperenamnya. la berpuasa sehari dan berbuka – yakni tidak berpuasa – sehari.” (Muttafaq ‘alaih)

1175. Dari Jabir r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya di waktu malam itu nescayalah ada suatu saat yang tidak ditepati oleh seseorang Muslim yang di waktu itu memohonkan suatu kenaikan kepada Allah, baik dari urusan ke duniaan atau akhirat, melainkan Allah akan memberikan permohonannya tadi. Yang sedemikian ini ada di setiap malam.” (Riwayat Muslim)

1176. Dari Abu Hurairah r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda: “Apabila seseorang di antara engkau semua bangun di waktu malam, maka hendaklah membuka – memulai – shalatnya dengan dua rakaat yang ringan.” (Riwayat Muslim)

1177. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Rasulullah s.a.w. itu apabila bangun di waktu malam, maka beliau membuka -memulai – shalatnya dengan dua rakaat yang ringan.” (Riwayat Muslim)

1178. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Rasulullah s.a.w. itu apabila terlambat melakukan shalat malam kerana sakit atau Iain-Iain, maka beliau s.a.w. bersembahyang dua belas rakaat di waktu siang harinya.” (Riwayat Muslim)

1179. Dari Umar bin al-Khaththab r.a., katanya: “Rasuiullah s.a.w. bersabda:

“Barangsiapa yang tertidur sampai meninggalkan bacaan hizibnya atau sesuatu bahagian dari hizibnya itu – yang dibiasakan membaca – di waktu malam, lalu ia membacanya di antara shalat Fajar -Subuh – dan shalat Zuhur, maka dicatatlah untuknya seolah-olah ia membacanya itu di waktu malam.” (Riwayat Muslim)

1180. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Allah merahmati seseorang lelaki yang bangun di waktu malam dan membangunkan isterinya, lalu apabila isterinya enggan, lelakinya itu memercik-mercikkan air di mukanya. Allah juga merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam, lalu bersembahyang dan membangunkan suaminya dan apabila suaminya itu enggan, lalu memercik-mercikkan air di mukanya.”

Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

1181. Dari Abu Hurairah r.a. dan dari Abu Said radhiallahu ‘anhuma, keduanya berkata: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Jikalau seseorang lelaki itu membangunkan isterinya di waktu malam, lalu keduanya bersembahyang atau mengerjakan shalat dua rakaat semua, maka dicatatlah termasuk golongan orang-orang lelaki dan perempuan yang ingat – kepada Allah.”

Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih.

1182. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:

“Jikalau seseorang di antara engkau semua mengantuk dalam shalat, maka hendaklah ia tidur dulu sehingga lenyaplah mengantuk itu dari dirinya, kerana sesungguhnya seseorang di antara engkau semua itu jikalau bersembahyang sedang ia mengantuk, barangkali ia bermaksud hendak memohonkan pengampunan, tetapi lalu memaki-maki dirinya sendiri.” (Muttafaq ‘alaih)

1183. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Jikalau seseorang di antara engkau semua bangun di waktu malam lalu membaurlah al-Quran itu pada lisannya – yakni tidak keharuan-keharuan lagi bacaannya sebab mengantuk, kemudian ia tidak dapat mengetahui lagi apa yang dibaca olehnya – yakni tidak lagi memperhatikan isi dan maknanya, maka baiklah ia berbaring-yakni tidur saja dulu.”(Riwayat Muslim)

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *