[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 205

Bab 205 – Anjuran Melakukan Shalat Witir Dan Huraian Bahawa Shalat ini Adalah Sunnah Yang Dikukuhkan Serta Huraian Mengenai Waktunya

1129. Dari Ali r.a., katanya: “Shalat witir itu bukannya wajib sebagaimana shalat yang difardhukan, tetapi Rasulullah s.a.w. mengerjakan shalat itu dan bersabda:

“Sesungguhnya Allah itu Maha Witir – yakni ganjil, maka lakukanlah shalat witir – iaitu yang rakaatnya ganjil, hai ahli al-Quran.”

Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan

1130. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, katanya: “Dari seluruh malam itu Rasulullah s.a.w. sungguh-sungguh telah melakukan witir – yakni waktu berwitir beliau s.a.w. tidak tertentu waktunya, iaitu di permulaan malam, di pertengahan malam, di akhir malam dan berakhirlah waktu witir beliau s.a.w. itu sampai waktu sahur- hampir menyingsingnya fajar shadik.” (Muttafaq ‘alaih)

1131. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma dari Nabi s.a.w., sabdanya:

“Jadikanlah shalat witir itu sebagai akhir shalatmu di waktu malam.” (Muttafaq ‘alaih)

1132. Dari Abu Said al-Khudri r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:

; “Berwitirlah engkau semua sebelum engkau semua berpagi-pagi – yakni sebelum terbitnya fajar shadik.” (Riwayat Muslim)

1133. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha bahawasanya Nabi s.a.w. melakukan shalatnya di waktu malam, sedang ia – yakni Aisyah iaitu isterinya – melintang antara kedua tangannya – yakni di mukanya. Maka jikalau tinggal mengerjakan witir, beliau s.a.w. membangun-kannya, lalu Aisyah pun berwitirlah.” (Riwayat Muslim)

Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan: “Maka jikalau tinggal mengerjakan witir, lalu beliau s.a.w. bersabda: “Bangunlah dan berwitirlah, hai Aisyah.”

1134. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:

“Dahuluilah shalat Subuh itu dengan witir – maksudnya’ Bangunlah sebelum waktunya shalat Subuh lalu berwitirlah dulu.”

Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi, dan Termidzi mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan shahih.

1135. Dari Jabir r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Barangsiapa yang takut kalau tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah berwitir di permulaan dan barangsiapa lupa hendak bangun di akhir malam, maka hendaklah berwitir di akhir malam, kerana sesungguhnya shalat akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat dan yang sedemikian itulah yang lebih utama.” (Riwayat Muslim)

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *