[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 182

Bab 182 – Sunnahnya Memperbaguskan Suara Dalam Membaca Al-Quran Dan Meminta Untuk Membacanya Dari Orang Yang Bagus Suaranya Dan Mendengarkan Pada Bacaan Itu

1001. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: “Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Allah tidak pernah mendengarkan pada sesuatu – dengan penuh perhatian dan rasa ridha serta menerima – sebagaimana mendengarnya kepada seseorang Nabi yang bagus suaranya, ia bertaghanni dengan al-Quran itu yakni mengeraskan suaranya.”* (Muttafaq ‘alaih)*

Dikatakan oleh para alim ulama: “Bahawasanya sabda Nabi s.a.w.: Yajharu bihi -ertinya: Memperkeraskan suara dalam membaca al-Quran – ini adalah sebagai penjelasan dari sabdanya: yataghanna – yakni bertaghanni dari kata ghina’.”

Makna: adzinallahu yakni mendengarkan. Ini sebagai tanda keredhaan dan diterima.

1002. Dari Abu Musa al-Asy’ari r.a., bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda padanya:

“Sesungguhnya engkau telah dikurnia – oleh Allah – mizmar -yakni seruling – dari mizmar-mizmarnya keluarga Dawud.”* (Muttafaq ‘alaih)

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda padanya:

“Alangkah gembiranya hatimu, jikalau engkau melihat bahawa saya mendengarkan bacaanmu – akan al-Quran – tadi malam.”

Imam as-Syafi’i rahimahullah berkata: Ertinya bertaghanni ialah memperbaguskan suara dan melemah-lembutkannya – atau mengiramakan bacaan al-Quran itu.” huraian sedemikian ini disaksikan pula dengan Hadis lain, iaitu:

– yakni: Hiasilah al-Quran itu dengan suara-suaramu. Menurut bangsa Arab, setiap orang yang mengeraskan suaranya dan mengiramakannya, maka suaranya itu dapat disebut ghina’.

Maksudnya bahawa bacaan Abu Musa r.a. itu amat indah dan baik sekali. Kata mizmar atau seruling dijadikan sebagai perumpamaan untuk bagusnya suara dan kemanisan iramanya, jadi diserupakan dengan suara seruling. Dawud adalah seorang Nabi ‘alaihis-salam dan beliau ini adalah sebagai puncak dalam kebagusan suaranya di dalam membaca.

1003. Dari al-Bara’ bin ‘Azib r.a., katanya: “Saya mendengar Nabi s.a.w. membaca dalam shalat Isya’ dengan surat Attin wazzaitun – dalam salah satu dari kedua rakaatnya yang dibaca keras. Maka saya tidak pernah mendengar seseorang pun yang lebih indah bacaannya dari beliau s.a.w. itu.” (Muttafaq ‘alaih)

1004. Dari Abu Lubabah iaitu Basyir bin Abdul Mundzir r.a. bahawasanya Nabi s.a.w. bersabda:

“Barangsiapa yang tidak bertaghanni dengan al-Quran – yakni di waktu membacanya, maka ia bukanlah termasuk golongan kita.”

Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad yang baik.

Makna: yataghanna atau bertaghanni ialah memperbaguskan suaranya ketika membaca al-Quran

1005. Dari Ibnu Mas’ud r.a., katanya: “Nabi s.a.w. bersabda kepadaku: “Bacakanlah al-Quran padaku.” Saya berkata: “Ya Rasulullah, adakah saya akan membaca al-Quran untuk Tuan, sedangkan al-Quran itu kepada Tuan lah diturunkannya?” Beliau s.a.w. bersabda: “Saya senang sekali kalau mendengar al-Quran itu dari orang lain.” Saya lalu membacanya untuk beliau s.a.w. itu surat an-Nisa’, sehingga sampailah saya pada ayat ini – yang ertinya: “Bagaimanakah ketika Kami datangkan kepada setiap ummat seorang saksi dan engkau Kami jadikan saksi atas ummat ini” – an-Nisa’ 42.

Setetah itu beliau s.a.w. lalu bersabda: “Cukuplah sudah bacaanmu sekarang.” Saya menoleh pada beliau s.a.w. dan kedua matanya menitiskan airmata.” (Muttafaq ‘alaih)

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *