[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 181

Bab 181 – Perintah Berta’ahud Kepada Al-Quran — Memelihara Dan Membacanya Secara Tetap — Dan Menakut- nakuti Berpaling Daripadanya Kerana Kelupaan

999. Dari Abu Musa r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: “Berta’ahudlah kepada al-Quran – yakni peliharalah untuk selalu membaca al-Quran itu secara tetap waktunya, sebab demi Zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaanNya, nescayalah al-Quran itu lebih sangat mudah terlepasnya daripada seekor unta yang ada di dalam ikatan talinya.” (Muttafaq ‘alaih)

1000. Dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Hanyasanya perumpamaan orang yang menghafal al-Quran – di luar kepala – adalah sebagaimana perumpamaan seekor unta yang diikat. Jikalau ia terus langsung mengikatnya, dapatlah ia menahannya – tidak sampai lepas dan lari- dan jikalau ia melepas-kannya, maka itu pun pergilah.” (Muttafaq ‘alaih)

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *