[ UIC 14 ] – Tazkiyatun Nufus 140

Bab 140 – Meminta Izin Dan Adab-adab Kesopanannya

Allah Ta’ala berfirman:

“Hai sekaiian orang-orang yang beriman, janganlah engkau semua memasuki rumah yang bukan rumahmu sendiri, sehingga engkau semua meminta izin dan mengucapkan salam kepada ahli rumah itu – yakni orang-orang yang ada di dalamnya.” (an-Nur: 27)

Allah Ta’ala juga berfirman:

Jikalau anak-anakmu itu telah sampai ke umur dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin -jikalau hendak masuk ke tempat-mu-sebagaimana meminta izinnya orang-orang yang dahulu tadi -yakni sebagaimana orang-orang dewasa yang Iain-Iain.” (an-Nur: 59)

867. Dari Abu Musa r.a., katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Meminta izin itu sebanyak tiga kali saja. Maka jikalau diizinkan untukmu – maka masuklah – dan jikalau tidak – yakni meminta izin sampai tiga kali tetapi tidak ada jawaban, maka kembalilah.” (Muttafaq ‘alaih)

868. Dari Sahl bin Sa’ad r.a katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Hanyasanya meminta izin itu diadakan peraturannya kerana adanya penglihatan.” Maksudnya bahawa melihat keadaan seseorang dari celah-celah pintu atau dinding dan sebagainya itu dilarang. Oleh kerana itu hendaklah meminta izin saja, jikalau hendak masuk rumah seseorang iaitu dengan rnengetuk pintu, menekan bel dan Iain-Iain. (Muttafaq ‘alaih)

869. Dari Rib’i bin Hirasy, katanya: “Kami diberitahu oleh seorang lelaki dari kabilah Bani ‘Amir bahawasanya ia meminta izin kepada Nabi s.a.w. dan beliau itu sedang ada dalam rumah. Kemudian orang itu berkata: “Adakah saya boleh masuk?” Rasulullah s.a.w. lalu bersabda kepada pelayannya: “Keluarlah menemui orang ini dan ajarkanlah cara meminta izin padanya. Katakanlah padanya supaya ia mengucapkan: “Assalamu ‘alaikum, adakah saya boleh masuk?” Orang itu mendengar keterangan beliau s.a.w. lalu mengucapkan: Assamu ‘alaikum, adakah saya boleh masuk.” Nabi s.a.w. lalu memberikan izin kepada orang tadi dan ia pun masuklah.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad shahih.

870. Dari Kildah bin al-Hanbal r.a., katanya: “Saya mendatangi Nabi s.a.w. lalu saya masuk padanya dan saya tidak mengucapkan salam, lalu Nabi s.a.w. bersabda: “Kembalilah dan ucapkanlah: Assalamu ‘alaikum. Apakah saya boleh masuk?”

Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini adalah Hadis hasan.

 

والله أعلمُ بالـصـواب

Download Sumber

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *