[ UIC 4.1 ] Belajar Aqidah 22 – Syarah Ushuluts Tsalasah 22

Landasan 2. Mengenal Agama Islam

Islam, ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada-Nya dengan penuh kepatuhan pada segala perintah-Nya serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik.

 Syarah dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Maksudnya prinsip kedua di antara tiga prinsip yang dikupas di sini, yakni mengenal Dinul Islam dengan dalil, yakni hendaklah seseorang mengenal Dinul Islam berikut dalil-dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunah.
[Dinul Islam]
Dinul Islam, atau katakanlah lslam adalah:
“Penyerahan diri kepada Allah dengan bertauhid, ketundukan kepada-Nya dengan menaati-Nya, dan berlepas diri dari syirik dan orang-orang musyrik” Sehingga dinul Islam mencakup 3 hal diatas.
[Bertauhid]
Artinya, seorang hamba menyerahkan diri kepada Robbnya secara syar’i, yaitu dengan mentauhidkan Allah
mengesakan ibadah semata-mata kepada-Nya. Penyerahan diri semacam inilah yang pelakunya dipuji dan diberi pahala. Adapun penyerahan diri dalam artian pasrah kepada takdir, maka seorang hamba tidak mendapatkan pahala, karena dalam hal ini manusia tidak berdaya sedikitpun. Alloh Ta’ala berfirman [artinya]:
“… padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan” (Ali ‘Imranan: 83).
[Menaatinya dengan menjalankan perintah-perintah-Nya]
Menaati-Nya dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nyaa, karena ketaatan itu terwujud dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan.
[Berlepas diri dari syirik dan musyrikin]
Membebaskan diri dari sy’irik arinya meninggalkannya. Ini menuntut agar seseorang juga memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Alloh Ta’ala berfirman [artinya]:
“Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bag imu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: “Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja” (Al-Mumtahanah: 4).


والله أعلمُ بالـصـواب

Source ( Syarah Ushuuts Tsalatsah.pdf )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *