Arsip Bulanan: September 2017

[ UIC 1 ] Belajar Tajwid 3 : Keistimewaan Membaca dan Mempelajari Al-Qur’an


Membaca dan mempelajari Al Quran memiliki beberapa keutamaan yang bisa membuat kita bersemangat untuk terus  membaca dan mempelajarinya, beberapa keutamaan itu diantaranya :

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

Khairukum man ta’allamal Qur’aana wa ‘allamahu

Artinya: Sebaik-baik kamu ialah orang yang mau mempelajari Al Qur‘an & mau mengajarkannya. (HR. Muslim).


Jadi orang yang mempelajari Al’quran dan berusaha mengajarkannya dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta’ala dia akan menjadi muslim yang terbaik atau bahkan menjadi manusia yang terbaik. Hal ini merupakan salah satu dalil yang menyebutkan keistimewaan dari membaca Alquran dan mempelajari Al’quran. 

Keistimewaan lainnya adalah tentang pahala dari membaca Alquran, 

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ
 
Man qoro`a harfan min kitābillāhi falahū bihī hasanatun wal hasanatu bi ‘asyri amtsālihā, lā aqūlu alif lam mim harfun, wa lākin ālifun harfun wa lāmun harfun wa mīmun harfun
“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah (al-Quran) maka dengan membaca itu ia mendapat satu kebaikan dan satu kebaiakn akan diganjar dengan 10 kali lipat. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf”. (H.R. Bukhari dalam Tarikh-nya, Tirmidzi, Ibnu Dlaris, Hakim dan Baihaqiy).
 

 Anda bayangkan Berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan jika kita membaca salah satu surat didalam Alquran atau bahkan hanya sekedar membaca basmalah, dikarenakan setiap huruf yang kita baca akan mendapatkan pahala atau kebaikan. 

Begitu melimpahnya pahala yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada orang-orang yang mau membaca dan mempelajari Al Quran maka dari itu sebaiknya kita harus memiliki semangat dan tentu saja ilmu untuk membaca al-quran tersebut agar kita mendapat kebaikan yang telah kita ketahui tersebut. 

Wallahu’alam bishawab

 

 

[ UIC 1 ] Belajar Tajwid 2 : Metode untuk mempelajari Al’quran

Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan ketika ingin mempelajari Al’quran, beberapa diantaranya:
1. Seorang guru membacakan kepada muridnya kemudian murid tersebut mengulanginya, jika guru mendapati adanya kesalahan dari murid tersebut maka Sang Guru segera mengoreksi.
2. Murid membaca Alquran lalu guru mendengarkan dan mengoreksi jika ada kesalahan, metode ini Sang guru tidak harus mencontohkan terlebih dahulu.
3. Murid mendengarkan pembacaan gurunya kemudian murid tersebut mempraktekkannya di rumah tanpa didengarkan terlebih dahulu oleh sang guru tersebut.

Apapun metodenya yang jelas ketika kita telah mempelajari Al’quran sebaiknya kita mencari seseorang untuk mengkoreksi bacaan kita agar kita bisa membaca al-quran mendekati cara membaca yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

Sehingga kita bisa lebih memahami Alquran, karena orang yang membaca al-quran dengan baik dan indah akan merasa lebih dekat dan tunduk dengan makna dari ayat yang dibaca tersebut sehingga bisa mudah dipengaruhi oleh makna ayat tersebut.

Selain itu orang yang membaca al-quran dengan baik dan indah akan lebih mencintai dan menikmati saat dia membaca al-quran, sehingga dia tidak pernah merasa bosan dari membacanya. Sebaliknya Ketika seseorang tidak membaca dengan baik dan indah maka orang tersebut akan mudah putus asa / bosan karena dia tidak bisa menikmati bacaannya tersebut.

 

Wallahu’alam bishawab